Pergamin

Pergamin to startup, który oferuje firmom system umożliwiający cyfrowe zarządzanie umowami w oparciu o dane (data-driven contract management). Platforma pozwala nie tylko na automatyczne tworzenie, negocjowanie i elektroniczne podpisywanie dokumentów, lecz też wymianę danych czy chociażby integrację z innymi narzędziami. Obecnie 68 proc. umów w systemie jest wytwarzana i podpisywana w łącznym czasie poniżej 15 minut, bez potrzeby drukowania, wysyłania materiałów kurierem czy składania odręcznego podpisu. Z usług startupu korzysta obecnie 10 tys. użytkowników i ponad 150 firm – zarówno dużych korporacji, jak i spółek z sektora MŚP. Klienci startupu to m.in. Echo Investment, Atrium European Real Estate, Profitowi, Kross, Grupa ANG, Going.

Data inwestycji: czerwiec 2019 r.

Data exitu: grudzień 2020 r.

Founderzy: Jakub Barwaniec

http://pergam.in

Lokalizacja: Warszawa, Polska