O funduszu

Simpact to pierwszy w Polsce impaktowy fundusz inwestycyjny VC. Obecnie inwestujemy w ramach wehikułu Simpact 2.0, w którym największym inwestorem jest Europejski Fundusz Inwestycyjny.

Nasz ticket waha się od 500k EUR do 2M EUR z ulubionym punktem startowym w okolicach 1M EUR. Inwestujemy od fazy Pre-seed do Serie A, skupiając się jednak na transakcjach fazy Seed.

FAQ

1. Czy ten impact to na serio?

Jest. To jedno z naszych podstawowych kryteriów polityki inwestycyjnej. Podchodzimy do tego jak najbardziej serio i wspólnie z naszymi spółkami staramy się wypracować takie rozwiązania w zakresie określania i mierzenia wpływu społecznego, aby z jednej strony w największym stopniu określały misję i cele konkretnej firmy i founderów, a z drugiej były jak najbardziej obiektywne, mierzalne i konkretne. Dla każdej spółki określamy specyficzne (2-3) KPI dot. celów społecznych.
Impact społeczny nie jest i nie powinien być tylko pobocznym dodatkiem do funkcjonowania firmy. Nie szukamy spółek, które „nie szkodzą”, „nie mają negatywnego wpływu” czy też przy okazji, przypadkowo oddziaływujących na jakąś dziedzinę życia lub problem.
Na etapie procesu inwestycyjnego, wspólnie z założycielami, wypracowujemy cele impactowe, określamy wskaźniki oraz sposób raportowania. Wspieramy nasze spółki w realizacji ich misji. Ma to również odzwierciedlenie w postanowieniach dokumentów inwestycyjnych.

2. Nie wiem czy jestem impactowym startupem? Jak to sprawdzić?

Idea impact investing jest stosunkowo nowym obszarem. W sferze publicznej funkcjonuje wiele definicji, mieszają się pojęcia dotyczące inwestowania społecznie odpowiedzialnego, wdrażania ESG (wskaźniki – Środowiskowe – Environmental, Społeczne – Social i Ład Korporacyjny – Corporate Governance), raportowania pozafinansowego itp., pojawiają się inicjatywy i nowe nazewnictwo. 
Nie musisz biegle poruszać się w tych obszarach. Dla nas ważne jest czy ty/wy jako założyciele chcecie rozwiązać problem który dotyka ludzi. Czy w waszym DNA jest chęć zmiany świata na lepsze, a wasz pomysł/produkt/usługa może się do tego przyczynić.

Pomożemy Ci w tym.

3. Czy z tym impactem wiążą się jakieś dodatkowe obowiązki?

Bardziej niż w kategoriach obowiązków – widzimy to w kategoriach korzyści. Wspólnie opracujemy cele i wskaźniki impactowe. Jest to dodatkowy element, który pozwoli – oprócz wskaźników czysto finansowych, pokazać i opisać twoją firmę. Z naszej strony oczekujemy, że będziesz mierzyć/raportować wskaźniki impactowe i dzielić się z nami postępami i planami w tym zakresie – na równi ze wskaźnikami finansowymi.

4. W co nie inwestujecie?

Nasza polityka inwestycyjna zawiera konkretne restrykcje inwestycyjne – branże i obszary w które nie inwestujemy.
Nie wspieramy spółek i podmiotów, które bezpośrednio lub pośrednio są związane lub wykonują następujące działalności:
(a) których działalność gospodarcza polega na nielegalnej działalności gospodarczej (tj. jakiejkolwiek produkcji, handlu lub innej działalności, która jest nielegalna w świetle przepisów prawa lub regulacji mających zastosowanie do Funduszu lub danej spółki lub podmiotu, w tym bez ograniczeń klonowanie ludzi w celach reprodukcyjnych; lub
(b) które w znacznym stopniu koncentrują się na:
(i) produkcji i handlu tytoniem i destylowanymi napojami alkoholowymi oraz produktami pokrewnymi,
(ii) finansowaniu produkcji i handlu bronią i amunicją dowolnego rodzaju,
(iii) kasyna i przedsiębiorstwa równoważne,
(iv) badania, rozwój lub zastosowania techniczne dotyczące programów lub rozwiązań w zakresie danych elektronicznych, które
(x) mają w szczególności na celu:
– wspieranie jakiejkolwiek działalności, o której mowa w lit. a)-b) ppkt (iv) powyżej;
– hazard internetowy i kasyna online; lub
– pornografię,lub
(y) mają na celu umożliwienie nielegalnego:
– wejścia do elektronicznych sieci danych; lub
–  pobieranie danych elektronicznych,
(v) produkcja energii z paliw kopalnych i działalność powiązaną, jak:
a) Wydobycie, przetwarzanie, transport i przechowywanie węgla;
b) Poszukiwanie i produkcja ropy naftowej, rafinacja, transport, dystrybucja i magazynowanie,
c) Poszukiwanie i produkcja gazu ziemnego, skraplanie, regazyfikacja, transport, dystrybucja i magazynowanie,
d) Wytwarzanie energii elektrycznej z przekroczeniem standardu emisyjnego, mającego zastosowanie do elektrowni i elektrociepłowni opalanych paliwami kopalnymi, elektrowni geotermalnych i elektrowni wodnych z dużymi zbiornikami,
(vi) energochłonne i/lub emitujące duże ilości CO2 branże, jak:
a) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
b) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,
c) Produkcja nawozów i związków azotowych,
d) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
e) Produkcja cementu,
f) Produkcja podstawowego żelaza i stali oraz stopów żelaza,
g) Produkcja rur, przewodów rurowych, profili drążonych i podobnych elementów wyposażenia ze stali,
h) Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanych wstępnej obróbce,
i) Produkcja aluminium,
j) Produkcja samolotów napędzanych silnikami konwencjonalnymi i podobnych maszyn,
k) Transport lotniczy z napędem konwencjonalnym i porty lotnicze oraz działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy z napędem konwencjonalnym.

Poza tym, jesteśmy Funduszem oportunistycznym branżowo.
Szczegółowe zasady inwestycyjne są zawarte w naszej polityce inwestycyjnej.

5. Gdzie inwestujecie?

Możemy inwestować w spółki zlokalizowane w dowolnym miejscu na świecie, jednakże jesteśmy funduszem działającym i głównie koncentrującym się na Europie Centralnej i Wschodniej. Głównym kryterium geograficznym które mamy to związki z obszarem CEE, tj. inwestujemy w firmy które mają siedzibę w CEE lub prowadzą tu działalność (od Estonii po Austrię).

6. Jaki jest Wasz ticket?

Mamy szeroki ticket inwestycyjny. Możemy inwestować od ok. 500 tys EUR do 2 milionów EUR na jedną spółkę. Nasz sweet spot w ramach pierwszej inwestycji to ok. 1M EUR przy rundzie seed.

7. Czy robicie follow-ony?

Tak. Znaczną część naszego budżetu przeznaczyliśmy na wsparcie dla spółek portfelowych. 
Możliwość udziału w kolejnych rundach jest dla nas bardzo istotna. Zarówno aby wesprzeć spółkę i uwiarygodnić ją w procesie kolejnego fundrisingu, jak i aby utrzymać nasz stan posiadania w spółce i nie rozwadniać się zbyt mocno w kolejnych rundach.

8. Czy możecie być lead lub coinvestorem?

Możemy występować zarówno w jednej i drugiej roli. Obydwie są dla nas komfortowe. To w jakiej roli wystąpimy zależy głównie od konstrukcji rundy, jej wielkości i struktury potencjalnych inwestorów.

9. Skąd pochodzą środki w waszym funduszu?

Jesteśmy funduszem o charakterze prywatnym. Nie mamy środków rządowych, pomocy publicznej, grantów i dotacji. Działamy jako zarządzający powierzonymi nam środkami, a nasi inwestorzy nie mają żadnych preferencji czy dodatków. Jest to wprost fundusz zorientowany rynkowo. Naszymi głównymi inwestorami są inwestorzy instytucjonalni – w tym największym jest Europejski Fundusz Inwestycyjny z Luxemburga. Oprócz inwestorów instytucjonalnych mamy też kilku przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukcesy na rynku międzynarodowym.
Oczywiście swoje własne środki w funduszu zainwestowali też Partnerzy funduszu – a więc po części inwestujemy też własnymi środkami.

10. Iloma funduszami zarządzacie? Czym się różnią?

Obecnie inwestujemy w ramach wehikułu który nazwaliśmy Simpact 2.0. Jest to fundusz o kapitalizacji 100M PLN, oparty o środki prywatne, niepubliczne. Fundusz zarządzany jest w 100% w oparciu o standardy rynkowe, w tym w oparciu o standardy Invest Europe. 
W 2022 roku zakończyliśmy proces inwestycyjny w ramach poprzedniego wehikułu inwestycyjnego – Simpact 1.0. Był to fundusz o kapitalizacji 30 M PLN, realizowany w oparciu o środki Bridge Alfa (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju). W ramach tego funduszu zrealizowaliśmy wszystkie inwestycje, obecnie koncentrujemy się na wyjściach z inwestycji.
Wszystkie nasze inwestycje (ogłoszone) można znaleźć w zakładce Portfolio.

11. Czy Wasza inwestycja to publiczne środki? Czy wiążą się z pomocą publiczną?

W obecnym Funduszu – Simpact 2.0 nie mamy środków które wiązałyby się w jakikolwiek sposób z pomocą publiczną. Nie operujemy na grantach, dotacjach, itp. Nasza inwestycja jest czysto inwestycja kapitałową – realizowaną w dowolnej formie, czy to equity, convertible note, SAFE, itp. Jedynym partnerem do rozmowy jesteśmy my jako fundusz, nie musicie rozmawiać, sprawozdawać, uzyskiwać zgód itp. w innych instytucjach lub oczekiwać takiej zgody przez Fundusz.

12. Na jakim etapie inwestujecie?

Inwestujemy od etapu pre-seed do rundy A. Najbardziej interesujące są dla nas projekty w których zwalidowano już market-fit, ale nie mamy szczególnych wymagań do tego czy spółka jest pre-revenu czy post-revenue. Jesteśmy otwarci na rozmowy, jednakże w obecnej chwili (cyklu życia Funduszu) raczej nie szukamy projektów pre-MVP i bez jakiejkolwiek walidacji.

13. W jakie branże inwestujecie, jakie sektory?

Jesteśmy sektorowo agnostyczni. Nie mamy ukierunkowania na konkretne branże, chociaż naturalnie najbliżej nam do edtech, medtech, cleantech, biotech. Nie wykluczamy projektów hardwarowych. Interesują nas rozwiązania zarówno B2B, jak i B2C. Nie inwestujemy w projekty, których nie rozumiemy, stąd może się zdarzyć, że odrzucimy Twój projekt bo nikt z naszego zespołu lub najbliższego networku nie będzie w stanie nam pomóc go zweryfikować i poznać bliżej.

14. Jakie są wasze kryteria inwestycyjne?

Podobne jak większości funduszy venture capital inwestujących w early-stage. Zespół – skalowalność (rynek) – produkt. Zwracamy też szczególną uwagę na strategie wyjścia w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym (liczonym w latach a nie dekadach). Nie poszukujemy wyłącznie „dragonów” – czyli spółek które spłacą cały fundusz, nasze ambicje mogą być zaspokojone również przez spółki działające w niszach rynkowych, jednakże na tyle dużych, aby spółka mogła urosnąć kilkukrotnie od naszego wejścia inwestycyjnego.

15. Jak długo trwa proces inwestycyjny?

Najlepsza odpowiedzią jest – to zależy. Głównie od trzech czynników. Pierwszy to nasza rola w procesie. Jeśli jesteśmy leadem lub jedynym inwestorem mamy pełna kontrole nad procesem i możemy go prowadzić wg. naszego rytmu. W innych przypadkach lub przy większej liczbie koinwestorów – sprawy zazwyczaj trwają dłużej. Po drugie to kwestia przygotowania samej spółki i founderów do inwestycji, a często również innych wspólników, w tym poprzednich inwestorów. Im bardziej są nastawieni rynkowo tym szybciej przebiega proces. Po trzecie w końcu, często tempo procesu zależne jest od okresu w którym prowadzone jest inwestycja, tj. zależy od tego jak duży nakład pracy aktualnie mamy po swojej stronie (czy to z innymi procesami inwestycyjnymi czy np. portfolio management). 
Na nasza korzyść działa fakt, że nie wytwarzamy zbędnej dokumentacji i opasłych opisów (które potrzebne są przy inwestycjach z udziałem np. funduszy z udziałem publicznych środków). Dodatkowo – decyzje inwestycyjną jesteśmy w stanie podjąć natychmiast – nasz Komitet Inwestycyjny składa się wyłącznie z trzech Partnerów Funduszu – Jacka, Krzysztofa i Wojtka. Są procesy które można zamknąć w kilka tygodni, ale są i takie które trwają kilka miesięcy.

16. Kto podejmuje decyzje o inwestycji?

Decyzja inwestycyjna podejmowana jest przez Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzi trzech Partnerów w Funduszu – Jacka, Krzysztofa i Wojtka. W praktyce, działamy jako zespół i przed finalną decyzją Komitetu, staramy się dojść do konsensusu w gronie całego zespołu.

17. Czy dajecie „smart money”?  Czy pomagacie spółkom w bieżącej działalności? Jak bardzo „wtrącacie” się w biznes?

Nasze decyzje inwestycyjne w dużej mierze opierają się o wiarę i zaufanie do założycieli. Wierzymy i wiemy, że najlepiej wiecie, jak prowadzić swój biznes. Jako fundusz, staramy się trzymać daleko od operacyjnej działalności spółki, tj. nie mówimy wam kogo macie zatrudnić, jaką decyzje podjąć, czy jak rozwijać swój produkt – do czasu jak o to nie poprosicie lub nie zauważymy, że możemy wam w jakimś konkretnym procesie doradzić – bazując na własnych doświadczeniach lub doświadczeniach naszych spółek portfelowych. Rozmawiamy, dyskutujemy wyrażamy swoje opinie – ale nie podejmujemy za Was decyzji. To w czym możemy pomóc w największym stopniu to wsparcie Was w kontaktach, szczególnie przy kolejnych rundach i przygotowaniach do nich, łączenia z innymi założycielami z podobnymi casemi jak Wasz czy też wykorzystywać network nasz i naszych inwestorów do wsparcia Was w działaniach. 

18. Czy podpiszecie NDA, zanim udostępnię Wam materiały?

Nie mamy problemów z podpisywaniem NDA. Rozumiemy, że możecie mieć takie potrzeby i szanujemy to. Pod warunkiem jednak, że jest to NDA który wysyłamy Wam my za pośrednictwem platformy DocuSign. Do podpisania NDA wystarczą nam adresy mailowe osób reprezentujących spółkę. Sami wypełniać dane spółki i jesteśmy w stanie zamknąć cały proces w kilka minut.
Nie podpisujemy NDA przesłanych przez Was, nie negocjujemy NDA, nie modyfikujemy naszego wzoru, itp. – czas nasz i naszych prawników wolimy poświęcić na bardziej istotne kwestie dotyczące inwestycji.
Dodatkowo, nie podpisujemy NDA przed pierwszym kontaktem, tj. zanim dostaniemy pitch-deck lub podstawowe informacje o inwestycji.
Jesteśmy profesjonalnym, nadzorowanym i działającym w oparciu o przepisy prawa i standardy rynkowe funduszem. Jako członek Invest Europe podpisujemy się pod standardami rynkowymi – Invest Europe Code of Conduct (www.investeurope.eu).
Nie działamy jako venture builder, pośrednik, broker czy doradca, działamy jako zarządzający funduszem.

Wzór naszego NDA znajdziecie tutaj.

19. Ile udziałów zazwyczaj bierzecie?

Tyle ile wynika z naszego zaangażowania w daną rundę i wycenę spółki. Zazwyczaj jest to od kilku do kilkunastu procent. Nie inwestujemy co do zasady w spółki z zepsutym cap-table oraz uważamy aby nie zepsuć cap-table przy naszej inwestycji. Przy dyskusjach dot. wyceny i wielkości obejmowanych udziałów jesteśmy też otwarci na inną formę inwestycji (np. pożyczki konwertowalne lub SAFEy) czy też wprowadzenie mechanizmów np. korekty wyceny.

20. Czy możecie inwestować w convertible/SAFE?

Tak, możemy (i już to robiliśmy) inwestować w inne formy niż wejście udziałowe. Formułę dostosowujemy do aktualnej sytuacji spółki i wzajemnych oczekiwań.

21. Czy mogę liczyć na feedback lub chociaż maila z odpowiedzią, że nie jesteście zainteresowani?

Szczerze – wiele maili, pytań czy wiadomości (np. poprzez Linkedin) pozostaje bez naszej reakcji. Wynika to głównie z faktu, że są one niedostosowane do naszego funduszu (geografii, wielkości rundy, kryteriów, itp.), a działając w małym zespole, skupiamy się na tych które wpasowują się (przynajmniej znacząco) w nasza politykę. Jeśli nie zareagowaliśmy na Twoją wiadomość, najprawdopodobniej twój pomysł/spółka leży poza naszym zainteresowaniem. Fizycznie – nie jesteśmy w stanie wejść w interakcję z wszystkimi projektami które do nas dotrą i po wstępnym screeningu są odrzucane.

22. Czy muszę mieć polecenie/znajomego itp. – żeby do Was dotrzeć?

Możesz, nie musisz. Polecenie lub projekt który dociera do nas od osoby którą znamy i jej ufamy – ma zawsze większe szanse na zainteresowanie. Nie jest to jednak absolutnie wymóg. Mamy w portfelu inwestycje, które dotarły do nas przez formularz na stronie www czy też wiadomość na Linkedin lub niezobowiązująca rozmowę na konferencji. Im bardziej w pierwszym kontakcie (decku) przekonasz nas, że projekt wpisuje się w nasza politykę i warto go przeanalizować – tym większa szansa na spotkanie i omówienie go.

23. Jak wygląda wasz typowy term sheet?

Jesteśmy zwolennikami zawierania w termsheet możliwie największej liczby kluczowych elementów przyszłej umowy inwestycyjnej – a tym samym już na tym etapie określenia zasad współpracy. Nasz standardowy wzór termsheet znajdziesz tutaj.

Nasza propozycja dla Ciebie będzie bazowała na tym wzorze, a zmiany jakie nastąpią wynikać będą ze specyficznej sytuacji spółki. W procesach w których jesteśmy lead inwestorem, nie przewidujemy znaczących negocjacji i odstępstw od tych zasad, chyba że wynika to z jakiejś bardzo specyficznej sytuacji danej spółki.

24. Czy podpisanie termsheetu to gwarancja inwestycji?

Jeśli w procesie due diligence oraz w okresie pomiędzy podpisaniem term sheet a umową inwestycyjną nie wydarzą się nieprzewidziane zdarzenia (np. red flags na DD) lub nagła zmiana otoczenia rynkowego lub np. zespołu, to praktycznie tak.
Termsheet podpisujemy w dobrej wierze, inwestując swój czas i pieniądze i naszym celem jest finalizacja procesu w postaci umowy inwestycyjnej.

25. Jak wygląda wasza umowa inwestycyjna?

Wyznajemy zasadę, że umowa inwestycyjna to nie jest jedynie dokument na „złe czasy”. Umowa ma być drogowskazem wzajemnych relacji na linii fundusz-spółka. Ale nie znajdziecie tam wiele więcej niż w term sheet.

26. Czy nie macie nic przeciwko, że zrobimy Wam due diligence? Popytamy o Was innych founderów i fundusze? Jak zdobyć do nich kontakty?

Nie tylko nie mamy nic przeciwko, ale wręcz zachęcamy do takich kontaktów. Wszystkie nasze spółki portfelowe i nazwiska założycieli znaleźć można w zakładce Portfolio. Bez problemów znajdziecie ich w mediach społecznościowych lub też możecie poprosić nas o zrobienie intro lub kontakt do poszczególnych osób.

27. Czy macie jakieś exity?

W ramach pierwszego Funduszu – Simpact 1.0 wyszliśmy z kilku spółek. Ogłoszone exity znajdziecie w zakładce Portfolio lub informacje o nich możecie znaleźć w internecie. W ramach Simpact 1.0 nie tylko wyszliśmy z inwestycji, ale i wypłaciliśmy środki naszym inwestorom, zawsze wychodząc na plus.

_