Kontakt

Simpact 2.0. ASI Simpact Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Racławicka 19/16a, 02 – 601 Warszawa

NIP: 5213945230, KRS: 0000931335, Kapitał zakładowy: 176 600 zł (wpłacony w całości), Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Komplementariusz: Simpact Ventures Sp. z o.o. 

ul. Racławicka 19/16A, 02-601 Warszawa

NIP: 5213934806, KRS: 0000908151, Kapitał zakładowy: 6 000 zł, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS