Booksbox zajmuje się rozwojem wirtualnej biblioteki książek akademickich i naukowych w wersji elektronicznej, w modelu dostępu per strona. Dzięki rozwiązaniu Booksbox, studenci zamiast kupować całe książki, mogą wykupić pakiet stron i wykorzystać ten pakiet na dowolne strony w książkach w aplikacji Booksbox. W ten sposób studenci oszczędzają zarówno czas jak i pieniądze. Platforma Booksbox chroni prawa autorskie oraz prawa wydawnictw, współpracując na zasadach ustalonych w umowach licencyjnych, na podstawie których przekazuje część przychodów ze sprzedaży pakietów stron wydawnictwom. W ten sposób projekt rozwiązuje zarówno problemy studentów, którzy z uwagi na wysokie ceny książek akademickich nie są w stanie ich kupować jak i problemy wydawnictw, którzy z tego właśnie powodu doświadczają niskich przychodów ze sprzedaży.

Data inwestycji: lipiec 2019 r.

Founderzy: Maciej Wartacz

http://www.books-box.com

Lokalizacja: Warszawa, Polska