See My Model

Spółki tworzy produkt w postaci platformy webowej pozwalającej na konwertowaniu modeli 3D z różnych formatów. Następnie zaimportowane modele są udostępniane w przyjazny sposób klientom w postaci linku, kodu QR lub wizualizacji 360 pozwalającego na wstawienie ich w realnej przestrzeni przy pomocy natywnych aplikacji AR urządzeń mobilnych. Spółka opracowuje swój własny format plików oraz viewer, dzięki czemu osadzania modeli 3D będzie możliwe na stronach www – bez obciążania strony nadmierną wielkością do pobrania. Rozwiązania które planuje wdrożyć spółka umożliwi upowszechnienie dostępnych ale przede wszystkim bezpiecznych dla twórców modeli 3D.

Data inwestycji: marzec 2022 r.

Founderzy: Paweł Mękala, Krzysztof Basista, Marek Buła

https://seemymodel.com/

Lokalizacja: Białystok, Polska