Axonometry

Axonometry rozwija system informatyczny służący do rehabilitacji narządu mowy u osób po udarze. System składający się z bezprzewodowych czujników EEG oraz dedykowanej platformy ma wspierać osoby po udarach w samodzielnej rehabilitacji narządu mowy i szybszym powrocie do pełnej sprawności.

Data inwestycji: kwiecień 2022 r.

Founderzy: Bartosz Turczynowicz, Miłosz Jamroży, Paweł Michaluk

Lokalizacja: Puławy, Polska