AM Direct

AM Direct stworzył w pełni zautomatyzowany system do generacji geometrii leja protetycznego kończyny górnej na podstawie skanowania 3D powierzchni kończyny resztkowej. Przesyłane w wersji cyfrowej informacje o rozmiarze, obwodzie i wielkości kikuta kończyny górnej pacjenta umożliwią produkcję protezy bez konieczności wizyty w zakładzie protetycznym. System zdalnego zaopatrzenia protetycznego zaprojektowany przez AM Direct jest unikalny na skalę światową. Powszechnie znany i stosowany do tej pory model zakłada nieodzowny udział zakładu protetycznego w procesie projektowania i zamawiania protezy. Innowacja AM Direct umożliwia bezpośrednie zaopatrzenie pacjenta w protezę przez firmę produkującą protezę. Dzięki czemu skraca czas potrzebny na realizację zamówienia, zmniejsza koszty dla użytkownika końcowego i niweluje barierę jaką jest brak dostępu do zakładu protetycznego.

Data inwestycji: lipiec 2020 r.

Founderzy: Franciszek Kosch

Lokalizacja: Kraków, Polska