Portfolio - w portfelu

Renderro

[Cloud] Przestrzeń chmurowa, która pomaga filmowcom, animatorom, czy też grafikom w tworzeniu i przechowywaniu swoich prac.

zobacz więcej

Deko Eko

[CleanTech] Przetwarzanie odpadów pochodzących od firm i ich ponownym wykorzystanie w niestandardowy sposób.

zobacz więcej