O PROJEKCIE

Projekt pt. „Fundusz SImpact Fund – wsparcie inwestycyjne dla projektów B+R w ramach pierwszego w Polsce Funduszu Social Impact” – nr POIR.01.03.01-00-0030/16 realizowany jest w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:
„Wsparcie projektów badawczo rozwojowych w fazie preeseed przez fundusze tupu proof of concept – BRIdge Alfa.

Wartośc projektu to 30 000 000 zł w tym wkład Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 24 000 000 zł.

Celem projektu jest wsparcie kapitałowe 24 projektów w fazie proof of principle lub proof of concept. Fundusz inwestuje w technologiczne projekty B+R w fazie PoP lub PoC, wykazujace się innowacyjnościa produktową lub procesową i jednoczesnie zawierające element Social Impact – tj. którym poza cechami innowacyjnymi towarzyszy konkretne, wymierne pozytywne oddziaływanie społeczne. Fundusz planuje działania w całej Polsce w celu zidentyfikowania co najmniej 300 projektów, z obszaru Social Impact.

Contact us

     

Simpact Fund ASI Sp. z o. o.
Górnośląska 4A,
00-444 Warsaw
kontakt@simpact.vc