Zespół

Krzysztof Grochowski

Krzysztof Grochowski

Partner Zarządzający (CEO)

Absolwent wydziału zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studiów w zakresie audytu i kontroli oraz programu Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W Funduszu Simpact pełni funkcję Zarządzającego Funduszem (CEO) oraz przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego. Jednocześnie zarządza spółką CoFund (CEO) realizującą usługi doradcze oraz audytowe (głównie projektów B+R). Od lat związany z Funduszem Współpracy, gdzie koordynuje prace biura wsparcia sektora publicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe w sektorze prywatnym i publicznym m.in. obszar zarządzania środkami pomocowymi oraz wsparcia przedsiębiorczości. Ekspert, trener różnych instytucji wdrażających programy i projekty pomocowe, doradzał i uczestniczył w tworzeniu modelu funkcjonowania oraz realizacji polityki inwestycyjnej kilku funduszy VC w Polsce.

Wojciech Majewski

Wojciech Majewski

Zarządzający ds. Technologii

Absolwent finansów i rachunkowości w SGH, a także elektrotechniki stosowanej na Politechnice Warszawskiej. Studiował również na National Chengchi University na Tajwanie. W Funduszu Simpact odpowiada za realizację procesu inwestycyjnego i ocenę technologiczną. Jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego. Doświadczenie zdobywał między innymi jako kierownik Działu Technologicznego w Polskim Instytucie Badań i Rozwoju. Zweryfikował setki pomysłów oraz inicjatyw od strony technologicznej, jak i własności intelektualnej czy strategii biznesowej. Przyczynił się do powstania kilkunastu spółek opartych na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych, z takich obszarów jak nanotechnologia, inżynieria chemiczna i materiałowa, elektroniczne układy sterowania, technologie komunikacji dla urządzeń z segmentu IoT oraz medycyny. Ponadto, koordynował i współtworzył strategie komercjalizacji dla uniwersytetów i jednostek badawczo-rozwojowych.

Jacek Ostrowski

Jacek Ostrowski

Partner

Studiował europeistykę i amerykanistykę, absolwent studiów Project Management, ukończył z wyróżnieniem program MBA w Szkole Głównej Handlowej. W Funduszu odpowiada za organizację i kwestie operacyjne, a także komunikację i obszar impact investing. Członek Komitetu Inwestycyjnego. Posiada ponad 15. letnie doświadczenie ze wszystkich trzech sektorów – publicznego, pozarządowego i prywatnego. Od 10 lat zarządza Funduszem Współpracy. Odpowiadał za portfel projektów i programów o wartości ponad 500 mln zł z obszarów m.in. przedsiębiorczości i startupów, edukacji oraz innowacji, R&D, w tym programów dotacyjnych i pożyczkowych. Nadzoruje działalność komercyjną, a także operacyjną oraz spółki zależne. Trener, wykładowca akademicki, współautor publikacji z obszaru zarządzania projektami. Ekspert Ministra Rozwoju, KE, członek wielu Komitetów Monitorujących i Sterujących.

Kamil Przybysz

Kamil Przybysz

Dyrektor Inwestycyjny

Absolwent informatyki oraz zarządzania informacją w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych na interdyscyplinarnej specjalizacji Zarządzanie Projektami. W Funduszu Simpact odpowiada za realizację procesu inwestycyjnego. Pracował jako analityk i specjalista od IP w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, a także jako kierownik działu Analiz Technologicznych w Polskim Instytucie Badań i Rozwoju. Pełnił funkcję głównego analityka w ramach funduszu Seed Bridge Alfa. Współpracował z czołowymi polskimi uczelniami oraz instytutami, dla których tworzył strategie komercjalizacji oraz uczestniczył w pilotażowych programach doradczych i wdrożeniowych. Tworzy również własne projekty badawcze i komercyjne z zakresu wirtualnej rzeczywistości oraz szyfrowania danych.

Katarzyna Grondkowska

Katarzyna Grondkowska

Menedżer Projektu

Absolwentka finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Studiowała także na University Tor Vergata we Włoszech. W Funduszu Simpact odpowiada za realizację procesu inwestycyjnego oraz komunikację. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Kopenhadze pracując jako analityk w duńskiej firmie Voluntas Investments. W organizacji była odpowiedzialna za weryfikację projektów inwestycyjnych, analizę rynkową, business due-dilligence oraz współpracę z twórcami projektów przy przygotowaniu strategii biznesowych. Tworzyła również strategie marketingowe i rozwoju biznesu dla duńskich i międzynarodowych klientów.

Małgorzata Kowalczyk

Małgorzata Kowalczyk

Menedżer ds. Finansowych

Absolwentka stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie Zarządzania projektami. Jako menedżer finansowy w Funduszu Simpact odpowiada za kwestie zarządzania finansowego. Posiada ponad 12 lat doświadczenia zawodowego, w tym przez ostatnie 6 lat jako kierownik w Dziale Finansowym w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie odpowiadała za realizację i rozliczanie projektów R&D w Polsce, współpracę z przedsiębiorcami, uczelniami i instytutami naukowymi.

Mykhailo Khaletskyi

Mykhailo Khaletskyi

Starszy Analityk Inwestycyjny

Absolwent finansów i rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. W funduszu Simpact odpowiada za analizę biznesową i finansową projektów inwestycyjnych oraz za relacje z rynkami wschodnimi (w tym z Ukrainą, Białorusią). Drogę zawodową zaczynał w obszarze obsługi funduszy inwestycyjnych w warszawskim oddziale Citibank Europe PLC, gdzie zajmował się monitoringiem procesu wprowadzania transakcji rynkowych do ksiąg funduszy oraz automatyzacją tego procesu przy instrumentach pochodnych. Od 2017 roku łączy pasję do światu finansów z działalnością w środowisku startup’owym, najpierw w zespole funduszu bValue a obecnie – w zespole Simpact.

Łukasz Kowalik

Łukasz Kowalik

Venture Partner

Doktor nauk ekonomicznych, ekspert w dziedzinie zintegrowanej komunikacji marketingowej. Jako doradca wspiera Fundusz Simpact w zakresie komunikacji i pozyskiwania projektów. Przez ponad 18 lat pracował w firmie Intel – początkowo jako Public Relations Manager na CEE, a następnie jako szef marketingu w regionie CEE. Odpowiadał również za biznesowe programy partnerskie w Europie oraz krajach Bliskiego Wschodu i Afryki. Ekspert przy zarządzie Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego w dziedzinie marketingu, innowacji i zarządzania zmianą. Konsultant biznesowy i autor wielu publikacji dotyczących zarządzania oraz innowacji. Trener biznesu oraz wykładowca akademicki współpracujący z kilkunastoma uczelniami m.in. przy studiach MBA. Współzałożyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia Akademia Empirium.

Zbigniew Nasiłowski

Zbigniew Nasiłowski

Venture Partner

Absolwent renomowanych uczelni biznesowych: Harvard Business School, IESE University of Navarra oraz Szkoły Głównej Handlowej. Jako doradca wspiera Fundusz Simpact w procesie inwestycyjnym i zarządzaniu spółkami portfelowymi. Posiada dwudziestoletnie wszechstronne doświadczenie zawodowe zdobyte w różnych branżach, zarówno w dobrze zorganizowanych korporacjach jak i firmach wymagających restrukturyzacji. Odpowiedzialny był za finansowanie działalności, księgowość, przejęcia firm i ich późniejszą integrację, restrukturyzacje, optymalizacje kosztowe oraz strategie podnoszące wartość firm. Pracował jako dyrektor finansowy w Drosed S.A. członek zarządu w ZPW Grajewo S.A. i Próchnik S.A., Prezes Zarządu w Animex S.A. i CFO w Enel Med. S.A. Pełnił także funkcję CFO w SAP Polska oraz CFO dla Regionu Europy Centralnej w SAP AG. Przewodniczący komitetu audytu w giełdowej spółce WDX S.A. i wykładowca na uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Scroll to top