Inwestorzy

Simpact łączy potencjał trzech organizacji, z których każda wnosi do funduszu różne wartości, wiedzę i doświadczenia. Dzięki współpracy z największą pozarządową instytucją finansującą naukę - Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej, najlepszą w Polsce uczelnią biznesową - Akademią Leona Koźmińskiego oraz jedną z najbardziej doświadczonych instytucji zajmujących się zarządzaniem środkami pomocowymi - Fundacją Fundusz Współpracy uzyskaliśmy efekt synergii i realizujemy założone cele.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Pozarządowa, apolityczna instytucja typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Wspierając wybitnych naukowców wspomaga innowacyjne przedsięwzięcia i komercjalizację odkryć oraz wynalazków naukowych

Fundacja Fundusz Współpracy

Jedna z najbardziej doświadczonych w Polsce instytucji zajmujących się zarządzaniem, rozliczaniem programów i projektów współfinansowanych w ramach zagranicznych środków pomocowych. Jej celem jest wspieranie gospodarczego i społecznego rozwoju Polski.

Akademia Leona Koźmińskiego

Najlepsza uczelnia biznesowa w Europie Centralnej wg rankingów Financial Times. Posiada pełnię praw akademickich. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, studia jednolite magisterskie w zakresie nauk prawnych oraz studia doktoranckie i seminaria doktorskie.   
Fundusz jest wspierany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Scroll to top