Inwestorzy

Simpact łączy potencjał trzech organizacji, z których każda wnosi do funduszu różne wartości, wiedzę i doświadczenia. Dzięki współpracy z największą pozarządową instytucją finansującą naukę - Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej, najlepszą w Polsce uczelnią biznesową - Akademią Leona Koźmińskiego oraz jedną z najbardziej doświadczonych instytucji zajmujących się zarządzaniem środkami pomocowymi - Fundacją Fundusz Współpracy uzyskaliśmy efekt synergii i realizujemy założone cele.

Fundusz jest wspierany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Scroll to top