Nowe technologie bardzo szybko zmieniają naszą rzeczywistość

Postęp technologiczny jest najsilniejszym motorem napędzającym zmiany ekonomiczne,
społeczne i środowiskowe, mającym zasadniczy wpływ na przyszłość ludzkości.

Tylko rozwiązania biznesowe gwarantują efektywność i stabilność

Strategie skupiające się na mechanizmach rynkowych zapewniają najefektywniejszą
alokację zasobów, stymulują rozwój gospodarczy i prowadzą do wzrostu dobrobytu społeczeństwa.

Istnieje pozytywna współzależność między zyskami społecznymi i finansowymi

Powstaje co raz więcej nowych modeli biznesowych, których innowacyjna konstrukcja pozwala osiągać jednocześnie wysokie zyski finansowe i społeczne.

previous arrow
next arrow
Slider

INWESTUJEMY W PROJEKTY ZMIENIAJĄCE ŚWIAT NA LEPSZE

Wspieramy projekty technologiczne, które oprócz celów biznesowych generują również zysk społeczny i środowiskowy 

Simpact to pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny typu venture capital oparty na idei Impact Investing. Naszym kluczowym kryterium zaangażowania w dany projekt jest jego potencjał wywierania pozytywnego wpływu na rozwój społeczeństwa i ochronę środowiska naturalnego. Uważamy, że wartość jaką dany startup tworzy dla społeczeństwa odzwierciedla stopień, w jaki rozwiązuje on realny problem i w związku z tym jest najlepszym wyznacznikiem jego przyszłych wyników finansowych.

NASZE KRYTERIA INWESTYCYJNE

Simpact inwestuje w projekty technologiczne, które posiadają wysoki potencjał by generować zyski finansowe i społeczne lub środowiskowe

TECHNOLOGIA

Projekty technologiczne wykazujące wysoką unikalność i innowacyjność

ZYSK

Rozwiązania z wysokim potencjałem
biznesowym, skalowalne na rynku międzynarodowym

IMPACT

Realny korzystny wpływ na otoczenie
społeczno-gospodarcze lub środowisko naturalne

KLUCZOWE WYZWANIA CYWILIZACYJNE

Simpact koncentruje się na trzech głównych obszarach, które wyznaczają misję i kierunek dla całego portfela

DEMOGRAFIA

Podnoszenie standardu życia ludzi

Pomysły, które rozwiązują problemy demograficzne takie jak: starzejące się społeczeństwo, migracje, bezrobocie, urbanizacja

WYKLUCZENIE

Stabilność społeczna i gospodarcza

Pomysły dotyczące problemów związanych z wykluczeniami, w tym: ubóstwo, niepełnosprawność, nierówności, wykluczenie cyfrowe

ŚRODOWISKO

Ochrona środowiska

Projekty, które mają pozytywny wpływ na środowisko i ograniczają zmiany klimatu, np. cleantech, biochem, recykling

Jeśli zainspirowała Cię nasza misja i chcesz podzielić się swoimi pomysłami, skontaktuj się z nami!

Przed zgłoszeniem projektu zapoznaj się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych

Scroll to top