Nowe technologie bardzo szybko zmieniają naszą rzeczywistość

Postęp technologiczny jest najsilniejszym motorem napędzającym zmiany ekonomiczne,
społeczne i środowiskowe, mającym zasadniczy wpływ na przyszłość ludzkości.

Tylko rozwiązania biznesowe gwarantują efektywność i stabilność

Strategie skupiające się na mechanizmach rynkowych zapewniają najefektywniejszą
alokację zasobów, stymulują rozwój gospodarczy i prowadzą do wzrostu dobrobytu społeczeństwa.

Istnieje pozytywna współzależność między zyskami społecznymi i finansowymi

Powstaje co raz więcej nowych modeli biznesowych, których innowacyjna konstrukcja pozwala osiągać jednocześnie wysokie zyski finansowe i społeczne.

previous arrow
next arrow
Slider

INWESTUJEMY W PROJEKTY ZMIENIAJĄCE ŚWIAT NA LEPSZE

Wspieramy projekty technologiczne, które oprócz celów biznesowych generują również zysk społeczny i środowiskowy 

Simpact to pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny typu venture capital oparty na idei Impact Investing. Naszym kluczowym kryterium zaangażowania w dany projekt jest jego potencjał wywierania pozytywnego wpływu na rozwój społeczeństwa i ochronę środowiska naturalnego. Uważamy, że wartość jaką dany startup tworzy dla społeczeństwa odzwierciedla stopień, w jaki rozwiązuje on realny problem i w związku z tym jest najlepszym wyznacznikiem jego przyszłych wyników finansowych.

NASZE KRYTERIA INWESTYCYJNE

Simpact inwestuje w projekty technologiczne, które posiadają wysoki potencjał by generować zyski finansowe i społeczne lub środowiskowe

TECHNOLOGIA

Projekty technologiczne wykazujące wysoką unikalność i innowacyjność

ZYSK

Rozwiązania z wysokim potencjałem
biznesowym, skalowalne na rynku międzynarodowym

IMPACT

Realny korzystny wpływ na otoczenie
społeczno-gospodarcze lub środowisko naturalne

KLUCZOWE WYZWANIA CYWILIZACYJNE

Simpact koncentruje się na trzech głównych obszarach, które wyznaczają misję i kierunek dla całego portfela

DEMOGRAFIA

Podnoszenie standardu życia ludzi

Pomysły, które rozwiązują problemy demograficzne takie jak: starzejące się społeczeństwo, migracje, bezrobocie, urbanizacja

WYKLUCZENIE

Stabilność społeczna i gospodarcza

Pomysły dotyczące problemów związanych z wykluczeniami, w tym: ubóstwo, niepełnosprawność, nierówności, wykluczenie cyfrowe

ŚRODOWISKO

Ochrona środowiska naturalnego

Projekty, które mają pozytywny wpływ na środowisko i ograniczają zmiany klimatu, np. cleantech, biochem, recykling

SUPPORT FOR UKRAINIAN

SUPPORT FOR UKRAINIAN

SUPPORT FOR UKRAINIAN

MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES,

MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES,

MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES,

IN PARTICULAR FOR COMPANIES IN THE STARTUP PHASE

IN PARTICULAR FOR COMPANIES IN THE STARTUP PHASE

IN PARTICULAR FOR COMPANIES IN THE STARTUP PHASE

Slider

Jeśli zainspirowała Cię nasza misja i chcesz podzielić się swoimi pomysłami, skontaktuj się z nami!

Przed zgłoszeniem projektu zapoznaj się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych

Scroll to top