IMPACT INVESTING VENTURE CAPITAL FUND

IMPACT INVESTING VENTURE CAPITAL FUND

IMPACT INVESTING VENTURE CAPITAL FUND

We empower founders to build tech-driven startups which combine strong business model with social and environmental impact

We empower founders to build tech-driven startups which combine strong business model with social and environmental impact

We empower founders to build tech-driven startups which combine strong business model with social and environmental impact

Slider

INWESTUJEMY W PROJEKTY ZMIENIAJĄCE ŚWIAT NA LEPSZE

Simpact to pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny typu venture capital oparty na idei Impact Investing. Naszym kluczowym kryterium zaangażowania w dany projekt jest jego potencjał wywierania pozytywnego wpływu na rozwój społeczeństwa i ochronę środowiska naturalnego. Uważamy, że wartość jaką dany startup tworzy dla społeczeństwa odzwierciedla stopień, w jaki rozwiązuje on realny problem i w związku z tym jest najlepszym wyznacznikiem jego przyszłych wyników finansowych.


 

Nasze kryteria inwestycyjne

Inwestujemy w projekty technologiczne, które oprócz celów biznesowych generują również zysk społeczny i środowiskowy

TECHNOLOGIA

Projekty technologiczne wykazujące wysoką unikalność i innowacyjność

ZYSK

Rozwiązania z wysokim potencjałem biznesowym, skalowalne zagranicą

IMPACT

Realny korzystny wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze lub środowisko naturalne


 

Kluczowe wyzwania cywilizacyjne

Koncentrujemy się na trzech głównych obszarach, które wyznaczają misję i kierunek dla całego portfela
DEMOGRAFIA

Podnoszenie standardu życia ludzi

Pomysły, które rozwiązują problemy demograficzne takie jak: starzejące się społeczeństwo, migracje, bezrobocie, urbanizacja

WYKLUCZENIE

Stabilność społeczna i gospodarcza

Pomysły dotyczące problemów związanych z wykluczeniami, w tym: niepełnosprawność, nierówności, ubóstwo, wykluczenie cyfrowe

ŚRODOWISKO

Ochrona środowiska naturalnego

Projekty, które mają pozytywny wpływ na środowisko i ograniczają zmiany klimatu, np. cleantech, biochem, recykling

Support for Ukrainian

Support for Ukrainian

Support for Ukrainian

micro, small and medium enterprises

micro, small and medium enterprises

micro, small and medium enterprises

in particular for companies in the startup phase

in particular for companies in the startup phase

in particular for companies in the startup phase

Slider
JEŚLI ZAINSPIROWAŁĄ CIĘ NASZA MISJA I CHCESZ PODZIELIĆ SIĘ Z NAMI SWOIMI POMYSŁAMI, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Przed zgłoszeniem projektu zapoznaj się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych

Więcej o projekcie SImpact Fund.

Scroll to top