Impact Investing

Impact Investing to nowatorska strategia inwestycyjna polegająca na świadomym angażowaniu kapitału w projekty, które oprócz wyników finansowych generują również pozytywny wpływ społeczny i środowiskowy. Inwestowanie w przedsięwzięcia, które mają społecznie użyteczny cel wzorowane jest na instrumentach finansowych obecnych na rynkach kapitałowych. Oprócz tradycyjnych kategorii kosztów, zysku i stopy zwrotu mierzone są również wskaźniki społeczne.

Rynek Impact Investing rozwija się oszałamiająco szybko. Na świecie działa już ponad 200 funduszy dedykowanych tego typu inwestycjom, których wartość wynosi ponad sto miliardów dolarów i wciąż rośnie.

Nasza metodologia mierzenia impactu

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej

Scroll to top